OHO - ELEKTRO
Petr Ondra, David Holek
Pro ilustraci zde uvádíme jako příklady tři varianty nejčastěji prováděných realizací.