OHO - ELEKTRO
Petr Ondra, David Holek
Pro ilustraci zde uvádíme jako příklady tři varianty nejčastěji prováděných realizací.

REALIZACE JÁDRA A KUCHYNĚ


Realizaci elektroinstalace jádra a kuchyně nejprve předchází osobní konzultace se zákazníkem na místě realizace, na základě čehož se provede také cenová kalkulace.

Na obrázku je nejčastější realizace bytového jádra. Na WC je tlačítko a vypínač pro světlo a odsavač, který je vyveden do šachty. V koupelně je samostatná zásuvka pro pračku. U umývadla je kombinace vypínač, zásuvka, tlačítko. Tlačítkem se ovládá odsavač par, vypínač pro světlo je nad zrcadlem. Celkové osvětlení koupelny je ovládáno vypínačem u dveří. Celé sociální zařízení je jištěno proudovým chráničem. Z tohoto důvodu, a protože přibudou i další jistící prvky, se mění jističová rozvodnice včetně jističů. Pokud je realizována i chodba, mohou být bodovky namontovány i tam. V první etapě se jádro vyseká a osadí kabely a krabicemi. Po opravě omítek a obložení se jádro kompletuje a oživí.

Převážná většina zákazníků volí v koupelně jako osvětlení bodová svítidla. V současnosti se halogenové žárovky nahrazují žárovkami LED. Bodová svítidla se montují jen v případě, že je strop snížen sádrokartonem a to alespoň o 10cm. V koupelnách jsou bodovky o napětí 12VDC a transformátor je zabudován v podhledu. Pokud je vana kovová, je pospojována na ochranný vodič. Místo vany je možné instalovat sprchový kout.

V kuchyni je rozmístění zásuvek a vypínačů realizováno dle návrhu kuchyně. Proto je vhodné mít při plánování elektroinstalace již návrh kuchyně. Nedojde pak k tomu, že některé komponenty jsou instalovány na nevhodná místa. Je dobré též vědět, jak bude kuchyňská linka osvětlena a kde připravit vývody (zda bude světlo pod linkou nebo zabudovaný LED pásek a k němu zdroj), a také co bude v prostoru mezi pracovní deskou a horními skříňkami kuchyňské linky: pokud se počítá s obkladem, jsou krabice zasekány předem, pokud je v plánu sklo nebo deska, nechává se pouze otvor a krabice se osadí až do připravené desky při následné kompletaci.